SME | Thành Lập Doanh Nhgiệp

dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Chúng tôi ở đây để giúp bạn thành công!

Follow us on Facebook

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Đang giảm giá

Công ty trách nhiệm hữu hạn (hay còn gọi là Công ty TNHH) là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt

Công ty Cổ Phần

Công ty cổ phần là loại hình công ty, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần được thành lập và tồn tại độc lập. Công ty cổ phần phải có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc), đối với công ty cổ phần có trên mười một cổ đông phải có Ban kiểm soát. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán

Chi Nhánh/VPĐD/Địa điểm kinh doanh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Thay đổi đại diện pháp luật

Thay đổi trụ sở chính

Thay đổi vốn điều lệ

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Chuyển nhượng vốn

Và còn nhiều các dịch vụ thay đổi khác.Liện hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm

Giải thể công ty

Giải thể chi nhánh/VPĐD Có hoá đơn

Giải thể ĐĐKD/Chi Nhánh phụ thuộc không hoá đơn

Tuỳ vào số liệu sổ sách, quá trình hoạt động mà việc giải thể có thể dễ dàng hoặc khó khăn, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá chi tiết<

Thin Laptop

Bảng Giá

Thành lập công tyĐang giảm giá

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Con dấu vật lý (Dấu tròn)

Hỗ trợ đăng ký Dấu số (chữ ký số)

Hỗ trợ kê khai thuế ban đầu

     Chỉ từ

1.500.000 VNĐ

Thay đổi giấy phép ưu đãi nhất

Thay đổi ngành nghề

Thay đổi đại diện theo pháp luật

Thay đổi vốn điều lệ

Chuyển nhượng vốn

Chuyển đổi loại hình

     Chỉ từ

500.000 VNĐ

Giải Thể hỗ trợ tối ưu

Giải thể công ty

Giải thể VPĐD/chi nhánh phụ thuộc không phát sinh hoá đơn

Giải thể chi nhánh khác tỉnh

Giải thể địa điểm kinh doanh

     Chỉ từ

1.000.000 VNĐ

Mọi người nói gì về chúng tôi

1
Bạn cần hỗ trợ?